Cenník

Ceny geodetických prác sa odvíjajú od Cenníka Komory geodetov a kartografov SR (odkaz na stiahnutie). Cena za službu sa môže líšiť podľa rozsahu, lokality, náročnosti zamerania a dĺžky spracovania. Našou snahou je vám pred začatím zákazky dať čo najpresnejšiu cenovú ponuku a cenu po skončení geodetických prác aj dodržať. Cena za naše služby je aj vrátane poplatkov na katastri (kolok za overenie geometrického plánu) a cestovných nákladov.

Geometrický plán

cena od 250 €

Vytýčenie hranice pozemku

cena od 300 €

Adresný bod

cena od 60 €

Polohopisný a výškopisný plán

cena od 170 €