Kontakty

Juraj MORONG
živnostník
morong.geodet@gmail.com

Pôsobíme v okresoch Topoľčany, Partizánske, Bánovce nad Bebravou, Prievidza, Nitra, Zlaté Moravce, Hlohovec, Piešťany, Trnava, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, prípadne ďalej podľa dohody.

Fakturačné údaje

Juraj Morong GEODET
Radová 370/18
919 61 Ružindol
IČO: 55 143 776
(OU-TT-OZP1-2022/055776-2 vydaný OÚ Trnava dňa 29. 12. 2022, Číslo živnostenského registra 250-53843)