vytýčenie hranice pozemku

Ako zamerať pozemok svojpomocne?

Veľa ľudí si kladie túto otázku. Je to ale také jednoduché? Bude vám stačiť zistiť šírku vášho pozemku? A to už nameráte vonku s pásmom? V tomto článku sa vám, ale pokúsim vysvetliť prečo to neodporúčam robiť.
Dnes je možné zistiť si rozmer pozemku na Mapovom portály ZBGIS, ktorý vám to umožňuje v menu pod položkou merania. Treba si však všimnúť, že hodnota merania je zaokrúhlená na celé metre. To znamená, že v najlepšom prípade viete vytýčiť svoj pozemok s presnosťou +-1m. Toto ale nie je jediný faktor, ktorý ovplyvňuje presnosť merania v Mapovom portáli resp. určenia pozemku.

Vytýčenie hraníc pozemku. Ako prebieha?

Asi málokto vie, že podľa katastrálneho zákona č. 162/1995 Z. z. sú vlastníci pozemkov povinní označiť trvale na svoje náklady lomové body hraníc pozemkov; neoznačujú sa hranice pozemkov, ktoré sú predmetom súdneho sporu, hranice pozemkov, prípadne ich častí, ktoré sú v nájme a sú zlúčené do väčších celkov. Ak by v praxi boli riadne geodetom vytýčené hranice väčšiny pozemkov, určite by sa predišlo mnohým susedským sporom a nepríjemnostiam. Každý určite zistil podľa vlastných skúseností, aké je dôležité pre kľudné spolunažívanie, mať dobré susedské vzťahy.